29.11.2011


2/44 - "Siz, kitabı okuyup dururken kendinizi unutarak, insanlara iyilik yapmalarını mı emrediyorsunuz?" Bağdatta lisedeyken öğrendiğimiz ilk beyt: "Yasakladığın ahlakın aynısını yapma, Eğer yaparsan sana büyük utanç olur." Bu ayet daha Kur'an'ın ilk altı sayfasında evrensel bir ahlak kuralını akla seslenerek koyuyor. Kur'an insanı aklına uymaya, aklını ölçü almaya çağırıyor. İnsanın sözü ile işi arasında çelişkinin olmaması gerektiğini yoksa kendi doğasına aykırı davranırsa arı doğasını çarpıtıp kirleteceğini, bunu yapmasının ise insan onuruna aykırı olacağını anlatmaktadır.