5.11.2013


İslami İlimler Araştırma Vakfı'nın (İSAV) 8-10 Kasım 2013 tarihleri arasında Topkapı Eresin Otel, İstanbul'da düzenleyeceği 'Tarihte ve Günümüzde Selefilik' Uluslararası İlmi Toplantısına Prof. Dr. Hüseyin Atay 'Ehlu'd-Diraye ve Ehlu'r-Rivaye' (Akılcılar ve Rivayetçiler) başlıklı bir tebliğ ile katılacaktır. Detaylı bilgilere www.isav.org.tr  adresinden ulaşabilirsiniz. Atay hocanın konuşması 8 Kasım 2013 Cuma günü saat 16:30'da. Katılım halka açık ve ücretsizdir.