10.06.2015


De?erli dostlar,

28-30 Nisan 2014 tarihinde Eski?ehir Osmangazi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyat? bölümünün düzenlemi? oldu?u Uluslararas? ?mam Maturidi Sempozyumu'nda Prof. Dr. Hüseyin Atay'?n yapm?? oldu?u konu?may? Videolar ba?l??? alt?nda bulabilirsiniz.