2.10.2015


(Cehaletin Tahsili kitabından alıntı)
İslam'da düşünmek farzdır. Düşünme hürriyeti olmadan düşünce olamayacağına göre İslam'da düşünme hürriyeti olmalıdır ki, düşünmek farz kılınmış olsun. Gazali'nin İslam toplumunda, felsefeye olan düşmanlığı dini bir inanç ilkesi olarak anlatmasının ve bunda zamanımıza kadar başarıya ulaşmış olmasının sıkıntısı çekiliyor. Çok kimse ve belki de herkes düşünce hürriyetinden bahsetmektedir. Ancak, burada herkes yalnız kendisi gibi düşünmeye izin vermekte ve yalnız kendisi gibi düşünmeyi meşru saymaktadır.